0

بهترین نشریه‌الکترونیک آموزش‌بهداشت‌وارتقای‌سلامت(پزشکی)؟

222

Health Promotion Perspectives (HPP)
  صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول:  حمید الله وردی پور سردبیر : حمید الله وردی پور
  آخرین موجودی: ۲۰۱۶ محل نشر: تبریز
Journal of Education and HeaIth Promotion
  صاحب امتیاز :
  مدیر مسئول:   سردبیر : غلام رضا شریفی راد
  آخرین موجودی: ۱۳۸۸ محل نشر: اصفهان
آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
  صاحب امتیاز : انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
  مدیر مسئول:  محمد کمالی سردبیر : محمد تقدیسی
  آخرین موجودی: ۱۳۹۴ محل نشر: تهران
آموزش و سلامت جامعه
  صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان  
  مدیر مسئول:  محمدمهدی هزاوه ای سردبیر : سعید بشیریان
  آخرین موجودی: ۱۳۹۳ محل نشر: همدان
بهداشت جهان
  صاحب امتیاز : مرکز نشر دانشگاهی
  مدیر مسئول:  داریوش فرهود سردبیر : علی فرازمند
  آخرین موجودی: ۱۳۸۹ محل نشر: تهران
بهورز
  صاحب امتیاز : مرکز بهداشت استان خراسان دانشگاه علوم پزشکی
  مدیر مسئول:  غلامحسن خدایی سردبیر : زهره آذرمنش
  آخرین موجودی: ۱۳۹۴ محل نشر: مشهد
پژوهش در بهداشت محیط
  صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول:  حسین علیدادی سردبیر : علی اصغر نجف پور
  آخرین موجودی: ۱۳۹۴ محل نشر: مشهد
پژوهش و سلامت
  صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشکی گناباد
  مدیر مسئول:  مهدی مشکی سردبیر : محمد قهرمانی
  آخرین موجودی: ۱۳۹۳ محل نشر: گناباد
دنیای سلامت
  صاحب امتیاز : اصغر نعمتی
  مدیر مسئول:  اصغر نعمتی سردبیر : اصغر نعمتی
  آخرین موجودی: ۱۳۹۴ محل نشر: تهران
 دین و سلامت
  صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  مدیر مسئول:  علی اصغر زکوی سردبیر : شیرزاد غلامی
  آخرین موجودی: ۱۳۹۳ محل نشر: ساری
سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت
  صاحب امتیاز : مرکز قرآن و عترت
  مدیر مسئول:  محمدحسین آیتی سردبیر : محمدرضا رجب نژاد
  آخرین موجودی: ۱۳۹۲ محل نشر: تهران
مدیریت ارتقای سلامت
  صاحب امتیاز : انجمن علمی پرستاری ایران
  مدیر مسئول:  محمد علی حسینی سردبیر : فریده یغمایی
  آخرین موجودی: ۱۳۹۴ محل نشر: تهران

poll id="1448"]

 

 

(بازدیدکل ۳۰ بار، بازدید امروز ۱ بار)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*